Danes je 30.5.2020

Input:

Obračun in plačilo plače tujcem nerezidentom Republike Slovenije

27.2.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

6.3.2 Obračun in plačilo plače tujcem nerezidentom Republike Slovenije

doc. dr. Lidija Robnik

Tuji delavci so nerezidenti, če v Sloveniji nimajo uradno prijavljenega stalnega prebivališča, običajnega bivališča ali središča svojih osebnih in ekonomskih interesov oziroma so v kateremkoli času v davčnem letu prisotni v Sloveniji skupno manj kot 183 dni.

Nerezidenti Republike Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine le od dohodkov, pridobljenih v Sloveniji.

Tuji delavci so po 7. členu Zakona o dohodnini:

  • tuji diplomati, funkcionarji, zaposleni v diplomatskih misijah,

  • bivajo v Sloveniji zaradi zaposlitve kot tuj strokovnjak,

  • niso bili rezidenti v času petih let pred prihodkom v Slovenijo,

  • niso lastniki nepremičnine v Sloveniji,

  • bivali bodo v Sloveniji manj kot 365 dni v dveh zaporednih davčnih letih,

  • obdavčeni so po dohodninski lestvici brez olajšav,

  • dohodnina se šteje kot dokončen davek in ne napovedujejo letne napovedi prejetih dohodkov.

Kaj to pomeni za fizično osebo status nerezidenta?

Za obdobje, v katerem se tuj delavec uvršča med nerezidenta Slovenije, ni dolžan vlagati napovedi od dohodkov, ki jih prejme v tujini. Za obdobje statusa nerezidenta mu niso priznane slovenske davčne olajšave.

Prihod tujih