Danes je 30.5.2020

Input:

Novosti pri obračunu plač in poročanju v letu 2019

28.2.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Kateri prispevki se obračunajo za izredni neplačan dopust?

V primeru neplačane odsotnosti z dela se od osnove, določene v 150. členu ZPIZ-2, obračunajo in plačajo vsi prispevki za socialno varnost delojemalca in delodajalca.

Kako ravnati v primeru, ko zaposleni ne dosega minimalne plače? Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost je 911,09 EUR, delavčeva bruto plača pa znaša 900,00 EUR. Kako to obračunati?

Delodajalec mora obračunati prispevke (22,1 % in 16,1 %) od 911,09 EUR (v marcu 2019 bo ta znesek višji, in sicer 941,67 EUR). Pri izračunu delavčeve neto plače, od bruto zneska (900,00) odšteje 22,1 %(najnižje osnove) ter dohodnino.

Kaj je osnova za bolniško v primeru detaširanih delavcev? Ali vzamemo osnovo, od katere so obračunani prispevki v zadnjih treh mesecih pred bolniško ali pa povprečje bruto plače in dodatkov za tujino (brez nadur) za zadnje tri mesece?

Upoštevati morate osnovo, ki je določena v vašem pravilniku za napotitve do 30 dni, za refundacije pa velja osnova leto pred razlogom za nastanek bolniške. Upoštevate osnovo za dohodnino.

Katere so res pomembne novosti v tem letu?

Novosti so novi znesek minimalne plače, najnižja osnova za obračun prispevkov, novi znesek regresa za letni dopust, glede obdavčitve pa ni sprememb v primerjavi z 2018.

Ali morda veste, kdaj bo prišlo do najnovejših sprememb glede obdavčitev, ki jih napoveduje vlada? Gre predvsem za izplačila regresa – običajno ga izplačamo aprila, zato nas zanima, ali bi se izplačilo splačalo zamakniti?

Žal ne morem zares napovedati – dokler sprememba ni objavljena v uradnem listu, ne velja. Kot pa je dejal finančni minister, bo predlog predstavil 12. marca predstavil koaliciji, potem gre v razpravo, kar pa pomeni, da tudi v primeru skrajšanega postopka ne bo v veljavi pred majem.

Katere so res pomembne novosti v letu 2019 glede regresa in trinajste plače?

Glede sprememb, povezanih z regresom in 13. plačo ne morem reči nič konkretnega, ker sprememba še ni v veljavi, ampak gre samo za najavo ministra.

Imamo zaposlenega delavca za štiri ure na dan. Smo prvi delodajalec. Ostale štiri ure je zaposlen pri drugem delodajalcu. Ker dela štiri ure, mu pripada izplačilo za prehrano. Ker ne vemo, koliko mu izplača drugi delodajalec, mu izplačano 6,12 EUR, kot drugim v podjetju. Ali lahko to obravnavamo kot storno z vidika neobdavčenega izplačila prehrane, če mu ta znesek izplača tudi drugi delodajalec? Ali bi mu morali izplačati samo 3,06 EUR/dan neobdavčeno?

Delavcu pripada prehrana za zaposlitev 4 ure in več. Znesek izplačate v 100 % višini, odmor za malico pa polovičen, se pravi 15 minut.

Zaposlenega smo poslali na cepljenje, ki je nujno za delo v tujini. Dobili smo račun iz Srbije za cepljenje, ki se ne glasi na podjetje, ampak je na njem ime in priimek delavca, ki je bil tam cepljen. Račun je plačal delavec. Kako mu lahko vrnemo denar in knjižimo ta strošek? Ker še ni napoten v to državo, kjer je predvideno cepljenje, nima odprtega potnega naloga, kamor bi lahko vnesli ta račun. Ker je trenutno prišlo do spremembe za delo na tem projektu, ne vemo, kdaj bo tja napoten. Obstaja tudi verjetnost, da ne bo šel na ta projekt. Kaj