Danes je 17.9.2019
Input:

Novi Zakon o poslovni skrivnosti

13.5.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

1.13 Novi Zakon o poslovni skrivnosti

mag. Boštjan J. Turk

Državni zbor RS je nedavno sprejel Zakon o poslovni skrivnosti, s katerim je v nacionalni pravni red prenesel Direktivo o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem.

Sprejetje Zakona o poslovnih skrivnostih kot specialnega zakona (lex specialis) spreminja tudi določila Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o delovnih razmerjih in sicer v tistem delu, kjer slednja urejata poslovno skrivnost.

Zakon o poslovnih skrivnostih spreminja vsebino 39. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki odslej določa, da se za poslovno skrivnost štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovne skrivnosti, kot tudi 38. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki odslej določa, da se za poslovno skrivnost v delovnih razmerjih štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovne skrivnosti.

Zakon o poslovnih skrivnostih podaja definicijo pojma poslovne skrivnosti, ki zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije. Da je izpolnjen pogoj poslovne skrivnosti, morajo biti izpolnjeni trije pogoji in sicer:

  • da gre za skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij

  • da ima taka poslovna skrivnost tržno vrednost

  • da je imetnik poslovne skrivnosti v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost, pri čemer