Danes je 22.10.2019
Input:

Novi M-obrazci

4.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

10.12 Novi M-obrazci

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Dne 13. 9. 2019 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen nov Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (pravilnik o M obrazcih). Na podlagi končne določbe je pravilnik stopil v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bo pričel s 1. 12. 2019. S tem dnem tudi preneha veljava do sedaj veljavnega, istoimenskega, Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Vsebinsko novi pravilnik o M obrazcih ne prinaša bistvenih novosti za zavezance, ki so na njegovi podlagi in na podlagi Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz