Danes je 26.9.2023

Input:

Novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F)

18.8.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

1.112 Novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Zaradi uničujočih poplav, ki so Slovenijo prizadele v začetku meseca avgusta 2023, je Državni zbor dne 9. 8. 2023 sprejel novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 88/23, s spremembami, v nadaljevanju: ZOPNN-F), ki ureja interventne ukrepe za odpravo posledic poplav v avgustu 2023. Interventni ukrepi posegajo na področje dela prostih dni, proračunskih rezerv, kreditnih obveznosti iz kreditov javnih skladov, predplačil v gospodarstvu, še posebej je veliko ukrepov, ki posegajo na področje dela. V nadaljevanju bodo predstavljeni pomembnejši ukrepi, s posebnim poudarkom ukrepov na področju dela.

Začasni ukrepi na področju dela vključujejo predvsem začasni ukrep nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče, začasni ukrep na področju plačane odsotnosti delavca prostovoljca in začasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Z novelo zakona je med drugim določeno tudi, da je 14. avgust v letu 2023 dela prost dan.1

Začasni ukrep nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče

ZOPNN-F v prvem odstavku 19. člena določa, da je delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic poplav v avgustu 2023, upravičen do nadomestila plače v skladu s tem zakonom. Skladno z drugim odstavkom omenjenega člena se kot odsotnost zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče šteje nezmožnost prihoda na delo, nezmožnost opravljanja dela