Danes je 17.6.2021

Input:

Napoteni delavci - 12. ali 13. člen Uredbe?

28.2.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

2018.04.1.1 Napoteni delavci – 12. ali 13. člen Uredbe?

Eva Langeršek, mag. prava, Kadrovska asistenca

Delodajalci, ki opravljajo čezmejne storitve v EU, in državni organi so se v preteklem letu pripravljali na uporabo novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), v letošnjem letu pa je pozornost usmerjena v razlikovanje med 12. in 13. členom Uredbe (ES) 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (v nadaljevanju Uredba ES 883/2004).

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS) določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v Republiki Sloveniji, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici Evropske unije ter pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v drugi državi članici EU, začasno izvajajo storitve v Republiki Sloveniji.

Ne glede na prejšnji odstavek se ZČmIS ne uporablja za čezmejno izvajanje storitev samozaposlenih oseb, ki običajno opravljajo dejavnost v dveh ali več državah članicah EU in delodajalcev, katerih napoteni delavci običajno opravljajo delo v dveh ali več državah članicah EU ter čezmejno izvajanje storitev pomorščakov.

V primeru, ko samozaposlena