Danes je 25.5.2020

Input:

Na katere predpise se je treba sklicevati pri pripravi pogodb?

30.9.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.19.2.3 Na katere predpise se je treba sklicevati pri pripravi pogodb?

Aleksandra Messner Šmid, mag. prav.

Smo računovodski servis in sestavljamo pogodbe o zaposlitvi za stranke iz različnih panog. Zanima me, kako preoblikovati pogodbo o zaposlitvi, če se v pogodbi o zaposlitvi sklicujemo na ZDR-1 in KPOP po 1. 1. 2020? Ali se moramo v pogodbi sklicevati na kolektivno pogodbo ali se lahko zgolj na ZDR-1?

Skladno z 12. točko prvega odstavka 31. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je obvezna sestavina vsake pogodbe o zaposlitvi tudi navedba »kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca.« Iz navedene zakonske določbe sledi, da je v vsakem konkretnem primeru treba ugotoviti, ali posameznega delodajalca zavezuje kakšna kolektivna pogodba na katerikoli ravni (npr. splošna kolektivna pogodba, kolektivna pogodba dejavnosti, podjetniška kolektivna pogodba), in če ga, je slednjo treba navesti v pogodbi o zaposlitvi kot njeno obvezno sestavino (primerno je, da se navede tako naziv kolektivne pogodbe, datum njene sklenitve ter tudi, kje je objavljena) ter jo pri ureditvi predmetnega delovnega razmerja tudi upoštevati. Veljavnost kolektivnih pogodb podrobneje določa Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP). Kolektivna pogodba načeloma velja za stranki kolektivne pogodbe, če pa na strani delavcev ali delodajalcev kot stranka nastopa njihovo združenje, se v sami kolektivni pogodbi tudi določi, za katere člane združenja slednja velja (10. člen ZKolP). Če kolektivno pogodbo dejavnosti sklene eden ali več reprezentativnih sindikatov in reprezentativnih združenj delodajalcev, lahko ena stranka kolektivne pogodbe predlaga, da minister, pristojen za delo, s sklepom določi razširjeno veljavnost takšne kolektivne pogodbe ali njenega dela, kar pomeni, da bo slednja veljala za vse delodajalce v tej dejavnosti, pri čemer lahko minister razširjeno veljavnost kolektivne pogodbe podeli, če kot stranka kolektivne pogodbe nastopa en ali več reprezentativnih sindikatov in eno ali več reprezentativnih združenj delodajalcev, katerega člani zaposlujejo več kot polovico vseh delavcev pri delodajalcih, za katere se predlaga razširjena veljavnost (12. člen ZKolP in 13. člen ZKolP). Vsaka kolektivna pogodba mora biti objavljena, o čemer se morata stranki v skladu z določbo 28.