Danes je 17.9.2019
Input:

Menedžerski pregled kot boniteta?

4.6.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.10.2.4 Menedžerski pregled kot boniteta?

mag. Katja Erjavšek Malič, KER

Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 v 36. členu določa, da mora delodajalec zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu, kršitev tega določila pa se po 29. točki 76. člena ZVZD-1 šteje za prekršek delodajalca. Skladno z drugim odstavkom 36. člena ZVZD-1 vrste, način, obseg in roke opravljanja zdravstvenih pregledov določa Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev – Pravilnik. Obseg in vsebina preventivnih zdravstvenih pregledov sta določeni v prilogi 1 Pravilnika. V skladu s Pravilnikom in prilogo 1 ter upoštevajoč oceno tveganja delodajalec na predlog pooblaščenega zdravnika določi vrsto, obseg, vsebino in roke usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov, kot to določa 8. člen Pravilnika.

Delodajalec ocenjuje, da so vodilna delovna mesta v podjetju z vidika stresa zelo obremenjujoča in meni, da je obseg zdravstvenih pregledov, kot ga določa priloga I Pravilnika, preozek, da bi se lahko opravil kakovostni pregled dejavnikov tveganja za ugotovitev določenih bolezni, ki so lahko posledica takšne obremenitve. Iz tega razloga se vodilne delavce napotuje na razširjene managerske preglede, ki stanejo 900 EUR in primeroma vključujejo:

  • internistični kardiološki klinični pregled

  • antropometrične meritve

  • izračun