Danes je 16.10.2019
Input:

Kdo lahko postane DPO?

13.6.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.11.2.4 Kdo lahko postane DPO?

Maja Brajnik, Kadrovska asistenca

Agencija bo imenovala pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov. Ali je za DPO lahko imenovana oseba, ki je zaposlena v podjetju in opravlja računovodska dela/kadrovska dela? Ali je za DPO lahko imenovana oseba, ki ima opravljen strokovni izpit za opravljaje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku? Ali je kot DPO lahko imenovana oseba, ki v podjetju opravlja administrativna dela?

Uredba GDPR ne določa natančnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati DPO. To področje bo natančneje uredil ZVOP-2. V skladu s členom 37 Uredbe GDPR se lahko pooblaščena oseba za varstvo podatkov imenuje na podlagi poklicnih odlik in zlasti strokovnega znanja o zakonodaji in praksi na področju varstva podatkov ter zmožnosti za izpolnjevanje nalog, ki jih opredeljuje Uredba GDPR v členu 39. Ravni dosežene izobrazbe in konkretnejših izkušenj pooblaščene osebe s področja varstva osebnih podatkov v Uredbi GDPR ni opredeljenih, saj bo to področje uredil ZVOP-2. Zato je smiselno, da upravljavec/obdelovalec pooblaščeno osebo do uveljavitve nacionalnega zakona imenuje začasno in po njegovi uveljavitvi opravi presojo ali ta oseba izpolnjuje tudi dodatne pogoje iz ZVOP-2.

V nadaljevanju je podana razlaga kriterijev, ki jih mora v skladu z 37. členom Uredbe GDPR izpolnjevati DPO (raven strokovnega znanja, poklicne odlike in zmožnost izpolnjevanja nalog), povzeta iz 13. strani Smernic o pooblaščenih osebah za varstvo podatkov:

1. Raven