Danes je 8.4.2020
Input:

Kateri dodatki se vštevajo v minimalno plačo?

10.2.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.02.2.3 Kateri dodatki se vštevajo v minimalno plačo?

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Vprašanje v zvezi z dodatki, ki se vštevajo oziroma se ne vštevajo v minimalno plačo v letu 2020. V podjetju imamo različne dodatke, ki ji navajamo spodaj in vas prosim, če lahko označite, kateri se po vašem mnenju vštevajo v minimalno plačo in katere je potrebno izvzeti.

  • Dodatek na pogoje dela (ropot, prah …),

  • dodatek za delo na božič, novo leto (dobijo delavci še dodaten določen znesek, če delajo na ta dva praznika),

  • dodatek na štiriizmensko delo (dobijo delavci, ki delajo v štirih izmenah),

  • pripravljenost na domu (dobijo dežurni mehaniki),

  • dodatek za minulo delo,

  • delovna uspešnost - povečan obseg dela (dobijo delavci, ki jim vodja odobri občasno v mesecu),

  • dodatek posebne obremenitve (nekateri delavci so podpisali aneks k