Danes je 17.10.2021

Input:

Kakšen znesek za potne stroške mora delodajalec izplačati delavcu?

16.9.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.09.2.7 Kakšen znesek za potne stroške mora delodajalec izplačati delavcu?

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije v 77. členu določa prevoz na delo in z dela. Tarifna priloga k omenjeni kolektivni pogodbi v 3. poglavju navaja povračila stroškov v zvezi z delom v višini zgornjega zneska, ki ga določa davčna uredba. Zanima nas, ali mora delodajalec delavcu izplačati stroške prevoza na delo in z dela v višini 140 EUR (2. odstavek 3. člena Uredbe), kadar delavec iz izračuna km x 0,18 EUR doseže nižji znesek? In, ali mora delodajalec izplačati delavcu stroške prevoza na delo v višini 140 EUR (2. odstavek 3. člena Uredbe), kadar je delavec prisoten na delu le en dan in je ravno tako izračun 1 dan x km x 0,18 nižji od 140 EUR?

Najprej poudarjamo, da Tarifna priloga h kolektivni pogodbi ne spreminja samih določb o pravicah v kolektivni pogodbi, temveč določneje ureja le »zneskovni« del pravic, ki so sicer zavezujoče urejene in določene v posameznih določbah kolektivne pogodbe.

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (Ur. l. RS, št. 41/2017, s spremembami, v nadaljevanju: KP) v 77. členu ureja povračilo stroškov prevoza na delo iz dela. V prvem odstavku določa, da delavcu povračilo teh stroškov pripada za dneve prisotnosti na delu, in sicer se delavcu skladno s četrtim odstavkom istega člena povrne strošek najcenejšega javnega prevoza, v višini kot jo določa Tarifna priloga, razen če je za delodajalca(!) ugodneje, da delavcu plača kilometrino, kot je določena v Tarifni prilogi.

Spremenjena Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS, št. 114/2021, v nadaljevanju: nova Uredba) je spremenila doslej uveljavljeno pravilo, da se povračilo stroška prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo v zgornjem znesku javnega prevoza.

Spremenjena Uredba tako sedaj določa, da se pri ugotavljanju zneska povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne upošteva več znesek javnega prevoza, temveč samo kilometrina. Delodajalec sicer delavcu še vedno lahko izplačuje povračilo stroškov prevoza v višini dnevne ali mesečne vozovnice javnega prevoza, če delavec izpolnjuje dva osnovna pogoja za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela: