Danes je 23.2.2020
Input:

Kaj se pripravlja na področju urejanja trga dela (novela ZUTD-E)?

6.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.22.1.1 Kaj se pripravlja na področju urejanja trga dela (novela ZUTD-E)?

Urška Krivec, univ. dipl. prav., Odvetniška pisarna Bohl

Zadnja sprememba na področju urejanja trga dela je bila sprejeta dne 26. 9. 2017, in sicer je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD-D). Sedaj je javno objavljen predlog besedila nove novele Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E), ki jo je pripravilo Ministrstvo, pristojno za delo. Pripravi sprememb na področju urejanja trga dela so botrovali predvsem demografski trendi v RS (tj. staranje prebivalstva in nizka stopnja delovne aktivnosti starejših), stanje na trgu dela (pomanjkanje delovne sile, preprečevanje zlorab) in višanje socialne varnosti ranljivih skupin (določene kategorije upokojencev, brezposelne osebe in osebe, ki so socialno ogrožene).

Nova novela ZUTD-E predvideva predvsem spremembe, ki so namenjene hitrejši aktivaciji delovno aktivnega prebivalstva, podaljševanju delovne aktivnosti starejših, omejevanju prekarnega zaposlovanja ter zagotavljanju višje socialne varnosti prejemnikom denarnega nadomestila. Bistvene spremembe bodo predstavljene v nadaljevanju. Zaradi sprememb na področju urejanja trga dela pa je bila predlagana tudi sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, katerega spremembe tudi težijo k temu, da se podaljšuje delovna aktivnost in viša socialni položaj uživalcev pravic iz naslova pokojninskega