Danes je 29.11.2020

Input:

Izpolnjevanje polja M08

18.11.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.11.2.9 Izpolnjevanje polja M08

Anica Žgajnar

Kako razumete spodaj navedeno obvestilo za izpolnjevanje I-REK obrazca v primeru, da zaposleni na primer:
- 40 ur dela, ostalo bolniški stalež, njegov bruto osebni dohodek je večji od osnove za prispevke, kar pomeni, da je doplačilo do minimalne osnove za prispevke v celoti posledica bolniškega staleža.

Prosila bi za obrazložitev s primerom.

Izpolnjevanje polja M08 (REK-1 vrsta dohodka 1001)

Če je izplačana plača, skupaj z nadomestili plače, nižja od najnižje osnove za plačilo prispevkov, se v rubriko M08 vpiše osnova za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki predstavlja razliko med izplačano plačo in najnižjo osnovo za plačilo prispevkov po četrtem odstavku 144. člena ZPIZ-2 oziroma se vpiše sorazmerni del zneska, ki se nanaša na izplačano plačo prikazano v rubriki M01. Če se razlika do najnižje osnove v celoti nanaša na nadomestila plače po tretji alineji prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2 (vpisana v polje M02), se v rubriko M08 v polje »znesek« vpiše podatek 0 (nič).

Generalno velja pravilo: če je plača zaposlenega nižja od minimalne osnove za plačilo prispevkov, se razlika do minimalne osnove za prispevke poroča v polju M08. Če je razlika do minimalne osnove za plačilo prispevkov posledica bolniške, se v rubriko M08 vpiše znesek 0.

V nadaljevanju navajam tri različne primere:

1. primer: Bruto osebni dohodek (Z380) je večji od osnove za prispevke

To pomeni, da je doplačilo do minimalne osnove za prispevke v celoti posledica bolniškega staleža.

V tem primeru se v rubriko M08 v polje “znesek“ vpiše podatek 0 (nič).

1. PRIMER - plača avgust 2020  PR - EUR bruto