Danes je 19.1.2022

Input:

Izpolnjevanje pogoja PCT pri delavcih in njegov nadzor

8.9.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

8.6.2 Izpolnjevanje pogoja PCT pri delavcih in njegov nadzor

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Splošno

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-21 po novem združuje vsebine, ki so bile doslej predmet urejanja več prej ločenih odlokov v zvezi z omejevanjem in obvladovanjem nalezljive bolezni COVID-19. Obravnavani Odlok tako ureja izpolnjevanje PCT pogoja za ponudnike in osebe, ki se udeležujejo dejavnosti, uporabo zaščitnih mask, samotestiranje, kritje stroškov, vpogled v dokazila o izpolnjevanju PCT pogoja itn.

Z Odlokom se je z namenom preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) začasno določil pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (tj. pogoj PCT).

Od dne 6. 9. 2021 dalje, ko je predmetni Odlok stopil v veljavo, morajo pogoj PCT po tem Odloku izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužb s COVID-19 in s tem nevarnost za zdravje oseb, ki delajo v tem okolju ali uporabniki storitev, in sicer v: (i) zdravstveni dejavnosti, (ii) dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih, (iii) socialno varstveni dejavnosti, (iv) kulturnih dejavnostih, (v) dejavnostih verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode, (vi) dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev, (vii) dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, (viii) dejavnostih izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj, (ix) dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju letalstva in pomorstva v Republiki Sloveniji, (x) dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih, (xi) dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji, (xii) državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih gospodarskih zavodih in javnih zavodih, ki niso posebej opredeljeni v tem odstavku, (xiii) dejavnosti avtotaksi prevozov, (xiv) dejavnosti prevozov oseb v zaprtih žičniških napravah, (xv) na deloviščih in na skupnih deloviščih, v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, (xvi) na deloviščih za osebe, ki imajo položaj udeleženca v skladu s področnimi predpisi (npr. za investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca v skladu s predpisom o graditvi objektov), (xvii) policisti,