Danes je 27.11.2020

Input:

Dolžina odpovednega roka

20.10.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.10.2.10 Dolžina odpovednega roka

Ana Strmšnik, mag. prav.

Po ZDR-1 je lahko odpovedni rok s strani delavca največ 60 dni. V našem podjetju smo se že večkrat soočili s težavo, ko smo imeli zaposlenega projektnega vodjo, ki je vodil nek določen projekt (npr. montaža fasad) in je odšel iz podjetja; dal odpoved, projekt pa je ostal nedokončan, posledično smo plačali stroške za nedokončana dela v določenem roku. Tako smo morali iskati novega sodelavca, ga vpeljati v projekt, ki je bil odprt itd. Ali obstaja kakšna možnost, da določeno osebo s pogodbo ali aneksom k pogodbi zavežemo, da bo ostala do dokončanja določenega projekta?

Zakon o delovnih razmerjih (Zakon o delovnih razmerjih, Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDR-1. ) v 94. členu določa minimalno in