Danes je 14.8.2020

Input:

Dogovor o suspenzu (mirovanju) pogodbe o zaposlitvi (vzorec)

28.7.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

3.12 Dogovor o suspenzu (mirovanju) pogodbe o zaposlitvi (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Delodajalec [vstaviti naziv delodajalca, sedež delodajalca, matično št. in ident. št. za DDV delodajalca], ki ga zastopa [vstaviti ime in priimek ter naziv pooblaščene osebe za zastopanje delodajalca]

in

Delavec [vstaviti ime in priimek ter datum rojstva], s prebivališčem na naslovu [vstaviti naslov prebivališča]

v nadaljnjem besedilu skupaj tudi »Podpisnika«,

sklepata ta

Dogovor o suspenzu (mirovanju) pogodbe o zaposlitvi

(v nadaljevanju: »Dogovor«)

z vsebino kot sledi v nadaljevanju:

1.člen

Uvodne določbe

Podpisnika uvodoma ugotavljata, da:

  • sta dne [vstaviti datum] sklenila Pogodbo o zaposlitvi za [določen/nedoločen] čas št. [vstaviti številko pogodbe o zaposlitvi], za delo na delovnem mestu [vstaviti naziv delovnega mesta];

  • bo Delavec dne [vstaviti datum] nastopil [ustrezno opredeliti okoliščino, zaradi katere bo delavec začasno prenehal opravljati delo po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi in ki omogoča suspenz pogodbe o zaposlitvi, npr. kazen zapora ali katero drugo iz