Danes je 20.10.2020

Input:

Dodatek za izmensko delo

15.10.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.10.2.7 Dodatek za izmensko delo

Avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d. o. o.

Kdaj se obračuna dodatek za izmensko delo? Kolektivna pogodba, v katero spadamo, je pogodba za kmetijsko in živilsko industrijo.

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19, v nadaljevanju: ZDR-1. ) v 148. členu govori o razporeditvi delovnega časa. Pravica delavca namreč je, da delavec opravlja svoje delo v delovnem času, ki ga delodajalec razporedi v skladu s pravili, izrecno določenimi v pogodbi o zaposlitvi, ali določenimi v zakonu ali kolektivnih pogodbah, na katera se pogodbeni stranki zgolj sklicujeta. V zvezi s tem je pomembno poudariti, da je razporeditev delovnega časa predmet pogodbene ureditve.

V pogodbi o zaposlitvi je delovni čas in razporeditev delovnega časa lahko konkretno določena, kar