Danes je 21.9.2020

Input:

Dodatek na delovno dobo

14.9.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.09.2.6 Dodatek na delovno dobo

mag. Tanja Magister, BDO Svetovanje d.o.o.

1) Ali lahko delodajalec sam določi, koliko je dodatek na delovno dobo, ali je vezan na kolektivno pogodbo? Trenutno delodajalec uporablja 0,5 % dodatek na celotno skupno delovno dobo, čeprav se v pogodbah o zaposlitvi sklicuje na kolektivno pogodbo za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije, ki predvideva 0,6 % dodatka na delovno dobo samo pri zadnjem delodajalcu. Ali bi to moral posebej opredeliti v pogodbi o zaposlitvi oziroma internih aktih delodajalca?

2) Na kaj se obračunava delovna doba pri plači? Ali se dodatek na delovno dobo mora obračunavati (pripada delavcu) tudi od nadomestil plače zaradi odsotnosti zaradi dopusta ali na dan praznika, ko se ne dela, od bolniških nadomestil in drugih vrst odsotnosti, ali se obračuna samo od rednega dela, torej ko je bil delavec prisoten na delu?

3) Ali je delodajalec dolžan zahtevati od delavca, da dostavi izpis o skupni delovni dobi, ki je podlaga za izračun dodatka na delovno dobo, ali mora za to delavec sam poskrbeti in če ne, delodajalcu ni treba obračunati tega dodatka?

4) V skupno delovno dobo se šteje tudi čas, ko je delavec bil na Zavodu za zaposlovanje in