Danes je 18.1.2021

Input:

Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa

16.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

10.37 Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa

Strokovni kolektiv odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-191 je usmerjen v odpravo posledic, ki jih je povzročila epidemija COVID-19. ZIUOOPE določa med drugim začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije na področju dela, iz vidika delodajalca pa sta pomembna predvsem dva ukrepa: delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa in povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Glede na to, da je ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo2 le inkorporira rešitev iz Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo,3 bo v nadaljevanju predstavljen ukrep, ki ga je na novo uvedel ZIUOOPE, t.j. delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa.

Iz 11. člena ZIUOOPE izhaja, da je namen ukrepa usmerjen v ohranitev delovnih mest in v preprečitev odpuščanja delavcev iz poslovnega razloga, na drugi strani pa delodajalcu omogočiti, da uporabi možnost enostranske odreditve dela s krajšim delovnim časom delavcem, ki imajo sicer sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas. Delodajalec, ki delavcu zagotavlja delo za vsaj polovični delovni čas, lahko zaradi povračila izplačanega nadomestila plače za preostali del delovnega časa do polnega delovnega časa, za katerega je delavcu odrejeno čakanje na delo v obsegu od 5 do 20 ur tedensko, uveljavlja delno povračilo nadomestila plače zaradi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. V skladu z 10. členom ZIUOOPE je časovna veljavnost tega ukrepa določena od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020. Do izvajanja tega ukrepa za čas veljavnosti zakona so upravičeni tudi delodajalcu v primeru, ko jim subvencija ne bo dodeljena ali pa zanjo sploh ne bodo zaprosili.

Glede na določilo 12. člen ZIUOOPE, so do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa lahko upravičeni delodajalci, ki so kot pravna ali fizična oseba vpisani v Poslovni register Slovenije pred 13. 3. 2020, zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in ki vsaj 10 odstotkom zaposlenim ne bodo