Danes je 24.9.2021

Input:

Avtorska pogodba

20.4.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

5.4.2.1 Avtorska pogodba

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Avtorska pogodba se lahko sklene le v primerih, ko posameznik opravlja avtorsko delo. Kdaj govorimo o avtorskem delu določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. ZASP tako določa, da so avtorska dela individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene, če ZASP ne določa drugače. ZASP tudi primeroma navaja najbolj tipična avtorska delo, kot so npr. govorjena dela (govori, pridige, predavanja), pisana dela (leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi), glasbena dela z besedilom ali brez besedila, gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela … Potrebno pa se je zavedati, da morajo tudi vsa ta primeroma našteta dela, primarno izpolnjevati osnovno zahtevo, da lahko govorimo o avtorskem delu. To pa je, da mora v vseh primerih vedno iti za individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene, če ZASP ne določa drugače.

Če določeno delo oziroma storitev ne izpolnjuje pogojev po ZASP, da bi štelo za avtorsko delo, ne moremo govoriti o avtorskem delu, posledično za opravljeno delo / storitev ni mogoče skleniti avtorske pogodbe in seveda tudi ni mogoče izplačati avtorskega honorarja. To pomeni, da v takšnem primeru ne veljajo pravila za obračun obveznih dajatev od izplačanega avtorskega honorarja, ampak je potrebno ugotoviti kam vsebinsko dejansko sodi izplačan dohodek in ga glede na pravilno vsebinsko opredelitev ustrezno obravnavati z vidika dohodnine in obračuna prispevkov za socialno varnost.

Če se za določeno delo / storitev, ki ne izpolnjuje pogojev, da bi štelo za avtorsko delo, vseeno sklene avtorska pogodba in izplačan dohodek obravnava po pravilih avtorskega honorarja, bo v primeru davčnega inšpekcijskega nadzora ta dohodek (običajno) prekvalificiran v dohodek na podlagi podjemne pogodbe in temu