Danes je 24.10.2020

Input:

Ali lahko delodajalec delavcu zniža plačo?

16.6.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in drugih dodatkov. Osnovna plača se določi s pogodbo o zaposlitvi in je delodajalec brez soglasja delavca ne sme samovoljno znižati. Delodajalec lahko brez delavčevega soglasja poseže le v variabilni del plače - ta se običajno nanaša na dodatek za (osebno) uspešnost, vendar mora tudi za to obstajati ustrezna utemeljitev.

Osnovna plača delavca predstavlja fiksni del plačila za opravljeno delo, o kateri sta se delodajalec in delavec dogovorila s pogodbo o zaposlitvi. Pri določanju osnovne plače delavca je treba upoštevati zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Osnovna plača delavca je lahko nižja od zakonsko minimalne plače, vendar ne sme znašati manj, kot to določa zavezujoča kolektivna pogodba dejavnosti glede na zahtevnost delovnega mesta (tarifni razred).

Ker je osnovna plača