Danes je 8.8.2022

Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja

Tabela: Obveznosti poročanja za tekoči mesec

Datum

Kratki opis

Dolgi opis

2022-07-01

Regres 

Zadnji dan za izplačilo regresa po ZDR-1 (razen v primeru likvidnostnih težav)

2022-07-05

KDIS

Obračun koncesijske dajatve od iger na srečo

2022-07-08

Plače JS (ne uporabljajo MFeRAC)

Izplačilo plače za junj  za tiste PU, ki ne uporabljajo MFeRAC 

2022-07-11

Plačilo akontacije DDPO - mesečni obrok

Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

2022-07-11

Plačilo predhodne akontacije dohodnine iz DohDej -mesečni obrok

Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)

2022-07-11

Poročanje VKR FURS

Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec

2022-07-14

Plače JS  (uporabljajo MFeRAC)

Izplačilo plače za junij za tiste PU, ki uporabljajo MFeRAC 

2022-07-14

Pobot začetek

Pričetek sprejemanja prijav za pobot

2022-07-15

Intrastat

Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2022

2022-07-18

ISPSP

Rok za poročanje o izplačanih plačah (velja za javni sektor) in o stanju števila zaposlenih 1.7.

2022-07-18

Izplačilo in oddaja REK-1

Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)

2022-07-18

Plačilo dajatev od plač FURS

Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)

2022-07-20

Plačilo prispevkov 

Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P/T

2022-07-20

DDV-O EU

DDV-O - opravljanje transakcij znotraj EU

2022-07-20

VIES-KP

Rekapitulacijsko poročilo

2022-07-21

Pobot konec

Rok za oddajo prijav v večstranski pobot (obvezni in prostovoljni)

2022-07-29

DDV-O

DDV-O -  NI opravljanja transakcij znotraj EU 

2022-07-29

Plače

Rok za poročanje o izplačanih plačah (velja za zasebni sektor)

2022-07-29

Poročilo po 76. členu ZDDV-1 (PD-O)

Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1

2022-07-29

DDV-O v EU in non-EU sistemu OSS

Posebni trimesečni obračun DDV za unijsko in neunijsko ureditev VEM (obdobje april-junij)

2022-07-29

POSL-P/ČL

Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (drugo četrtletje)

 

Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR
več
Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji